2014, ഓഗസ്റ്റ് 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ബഹിഷ്കരണം നമോ. ആഗസ്റ്റ് 22,2014

 അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ.
 ബഹിഷ്കരണം നമോ.  ആഗസ്റ്റ് 22, 2014സോണിയാ റാണിയും ഓമൽ
കിങ്ങിണിക്കുട്ടനും പിന്നാ
കാര്യസ്ഥൻ മന്മോഹനനും
പത്തുവർഷം ഭരിച്ചിട്ടും

കുത്തനെകീഴോട്ട് പോയീ
മൊത്തസൂചികളൊക്കെയും
എത്തിയില്ലൊരിടത്തും നാം
വൃത്തത്തിൽ, വിഷമത്തിലായ്.

എത്രനാൾ ചുമക്കും ജനം
വൃത്തികെട്ടഭരണം, നാം
കുത്തി ബാലറ്റിൽ, ഓടിച്ചൂ
വ്യർത്ഥദുശ്ശാസനന്മാരെ.

നിഷ്കരുണം ഭരണത്തിൽ
ബഹിഷ്കരണകാരണം
നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന
ധാരണയിൽ പുകഞ്ഞവർ

ബഹിഷ്കരിപ്പൂ മോദിയെ,
ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളെ. !
ജനങ്ങളോ ബഹിഷ്കാരം
ബഹിരാകാശമാക്കിടും!!
1 അഭിപ്രായം: