2014, ഓഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ഭീകരപർവ്വം. ആഗസ്റ്റ് 29, 2014

 അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ഭീകരപർവ്വം.
ആഗസ്റ്റ് 29, 2014

ആസുരദേശാന്തരഭികരരുയർത്തുന്ന
ധുസരം മതഭ്രാന്തിൻ മ്‌ളേച്ഛമാം പുകച്ചുരുൾ
സാന്ദ്രസാന്ദ്രമായുരുണ്ടുയരുന്നുണ്ട്, തമോ
കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ സ്വന്തം ദേശവും മറ്റുള്ളതും.
ലോകത്തിൻ നെറുകയ്ക്കു ചൂണ്ടിയ തോക്കാണിവർ,
ഭികരഭസ്മാസുരർ, ഒരുനാളിൽ കൈവെയ്ക്കും
സ്വന്തം ദേശത്തിൻ മൂർദ്ധാവിൽ, വെൺചാരമാക്കിടും,
വെന്തുവെന്തെരിയുന്ന മാംസത്തിൻ ഘനീഭൂത
ഗന്ധകകാറ്റിൽ ശ്വാസനിശ്വാസമൊടുക്കും, പി-
ന്നന്ധകാരത്തിൻ തമോഗർത്തത്തിൽ വിലയിക്കും.


ഉഷ്ണപീഡിതമൂഷരം മണൽക്കാടിൻ മൃഗ
തൃഷ്ണയാണിവരുടെ മരുപ്പച്ച -യിസ്‌ളാമിൻ
വിശ്വാധിപത്യം! -  ഇതുപോലൊരു വംശഭ്രാന്തർ
വിശ്വസിച്ചതോ വിശ്വയുദ്ധമായെരിഞ്ഞില്ലേ!
മല്ലികാസൂത്രങ്ങളായ് വിപ്‌ളവമൊരുക്കുന്നൂ,
എല്ലിലും മാംസത്തിലും "വസന്തം" വിടർത്തുന്നു
ഗാസയിൽ ഹമാസെന്ന ഭോഷ്കരും ഫലസ്തീനും
ആസുരവാണങ്ങളാൽ ശാന്തിയെ തകർക്കുന്നു.
സുന്നിമാർ, ഷിയ, കുർദ്ദുക്കളെ, പിന്നെസീദിയെ
കൊന്നൊടുക്കുകയല്ലേ, - സദ്ദാമെത്രമേൽ മെച്ചം.
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഐസിസ് ആസുരകുലജാത
രാക്ഷസന്മാരാം ലോകനാശകർ, രക്ഷസ്സുക‌ൾ.

ഇങ്ങിനി, ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡ സിമികൃമിമാർ
എങ്ങനെ മുളച്ചുവെന്നെങ്ങുമേ തിരക്കേണ്ട.
മുല്ലപ്പൂ മറ്റൊന്നാണ്, മുസ്ലീം മതമൗലികർ
ചൊല്ലും ചെലവും പിന്നയൽരാജ്യത്തെ അതേ ദു-
രാക്ഷസപരിഷകൾ, കൊലയാളിക‌ൾ, മത
പക്ഷവാദികൾ, എൽ ഓ സി മൂഷികർ, ചാരരും

സഹിക്കുന്നില്ലിന്ത്യതൻ പുരോഗതി, ഈരാജ്യം
വഹിക്കും ദേശാന്തര യശസ്സും പ്രാമുഖ്യവും.
മോടിയും മിടുക്കും കോട്ടകൊത്തളത്തിൽനിൽക്കും
മോഡിയും കാറ്റിൽപാറും വർണ്ണവൈജയന്തിയും.
അരുണകിരണാഭയിൽ മിന്നും നവാഗത
ഭരണത്തിൻ തലപ്പാവ്!  അതുപിന്നുൽഘോഷിച്ചൂ:

സുന്ദരമൊരുലോകം പുലരും കിഴക്കിന്റെ
ബന്ധുര സാംസ്കാരിക മേരുശൃംഗങ്ങളിൽ
പൗരസ്ത്യ മൈതാന വൻശാദ്വലദേശങ്ങളിൽ,
ഔന്ന്യത്യ ചിന്താവിഹാരവാടാശ്രമങ്ങളിൽ
വരവായ് തമസോമയ ജ്യോതിർഗമയായ്
വിരാട് വിശ്വജേതാവായി ഇന്ത്യതൻ നാളുകൾ.


                                                                                                             

2014, ഓഗസ്റ്റ് 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ബഹിഷ്കരണം നമോ. ആഗസ്റ്റ് 22,2014

 അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ.
 ബഹിഷ്കരണം നമോ.  ആഗസ്റ്റ് 22, 2014സോണിയാ റാണിയും ഓമൽ
കിങ്ങിണിക്കുട്ടനും പിന്നാ
കാര്യസ്ഥൻ മന്മോഹനനും
പത്തുവർഷം ഭരിച്ചിട്ടും

കുത്തനെകീഴോട്ട് പോയീ
മൊത്തസൂചികളൊക്കെയും
എത്തിയില്ലൊരിടത്തും നാം
വൃത്തത്തിൽ, വിഷമത്തിലായ്.

എത്രനാൾ ചുമക്കും ജനം
വൃത്തികെട്ടഭരണം, നാം
കുത്തി ബാലറ്റിൽ, ഓടിച്ചൂ
വ്യർത്ഥദുശ്ശാസനന്മാരെ.

നിഷ്കരുണം ഭരണത്തിൽ
ബഹിഷ്കരണകാരണം
നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന
ധാരണയിൽ പുകഞ്ഞവർ

ബഹിഷ്കരിപ്പൂ മോദിയെ,
ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളെ. !
ജനങ്ങളോ ബഹിഷ്കാരം
ബഹിരാകാശമാക്കിടും!!
2014, ഓഗസ്റ്റ് 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. മണിരാവണൻ ആഗസ്റ്റ് 21, 2014

അഘോരം:  രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. മണിരാവണൻ  ആഗസ്റ്റ് 21, 2014


ഹൈന്ദവ വൈഷ്ണവർക്ക് വൻ
വില്ലനാണിതു രാവണൻ
എന്നാൽ ശൈവർക്കോ രാവണൻ
എന്നുവെച്ചാൽ ശിവഭക്തൻ

അതിനാലവർ കല്പിച്ചൂ:
മുക്തി വേഗം നേടുവാനായ്
ശത്രുവാകൂ വിഷ്ണുവിന്റെ,
രാവണൻ ഹേതു അങ്ങനെ.

മണിശങ്കരരാവണൻ
കെണിവെക്കുന്നൂ മോദിയെ
പണിപന്ത്രണ്ടു വെച്ചിട്ടും
പണിയെല്ലാം തനിക്കുതാൻ

ഇത്രയൊക്കെപ്പണിഞ്ഞില്ലേ
ഇനി കഷ്ടപ്പെടുത്തണോ
മുക്തിക്കുള്ള വഴി ശീഘ്രം
എത്തിച്ചേരട്ടെ ശങ്കരൻ!!

2014, ഓഗസ്റ്റ് 20, ബുധനാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: ആസാമി ഗോഗോയ്. ആഗസ്റ്റ് 20, 2014അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ:
ആസാമി ഗോഗോയ്. ആഗസ്റ്റ് 20, 2014
ആസാമിലിപ്പോൾ ഗോഗോയീ
ഗോയിങ്ങോണെന്തുവാണഹോ?
വാഴക്കായ് രാജ്യമാക്കിയോ,
പോഴത്തം താങ്കൾക്കേറിയോ?

വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ടോ
മുടിയാൻ ഭരണം തവ?
ആസാമാണെന്നിരുന്നാലും
ആഫ്രിക്കയല്ലിതിന്ത്യതാൻ

ഇവിടെ കാട്ടുനീതിയിൽ
ഭരണം സാധ്യമല്ലൊട്ടും
അതിനാൽ രാജിവെച്ചങ്ങു
മതിയാക്കി പോപോ  ഗോഗോയ്!

2014, ഓഗസ്റ്റ് 19, ചൊവ്വാഴ്ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: കാശ്മീരം. ആഗസ്റ്റ് 19,2014

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: കാശ്മീരം. ആഗസ്റ്റ് 19,2014

കാശ്യപപ്രജാപതിയാ
സതിസർ തടാകത്തിനെ
സുന്ദര കാശ്മിരമാക്കി
സ്രഷ്ടിച്ചെടുത്തനാൾ മുതൽ
ഹിന്ദുക്കൾ,ബുദ്ധ,ശൈവരും
എത്രദീർഘശതകങ്ങൾ
ശാന്തചിത്തരവർവാണു.

പിന്നെവന്നഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ
നിന്നുമുഗ്ര ദുരാണിമാർ
പതിമൂന്നാംശതകത്തിൽ
പാതികാഷ്മീർ മതംമാറ്റി
പുത്തനാമൊരു കാഷ്മീരം
എത്രയും ദരിദ്ര മർത്യർ
വർത്തിക്കും ദേശമാക്കിയോർ

കനൽനീറിക്കഴിഞ്ഞോരാ
കാശ്മീരത്തിൻപുരാസത്ത
സടകുടഞ്ഞെണീറ്റല്ലോ
സിഖരാജകൃപാണമായ്
 കൈയ്യാളിയവർ കാശ്മീരം
 സിഖ് രാജഭരണത്തിൽ
 അവർതന്നാധിപത്യത്തെ
അവർക്കുതന്നാംഗലേയർ
വിറ്റുകാശാക്കി,വാണിജ്യർ!

അവരാൽ കാശ്മീർകിരീടം
അണിഞ്ഞോർ ദോഗ്ര രാജാക്കൾ
അവർകൈമാറീ കാശ്മീരം
സ്വാതന്ത്രോജ്ജ്വലവേളയിൽ
നവഭാരത ഭരണ
ഘടനയിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ചൂ.
ഇത് ചരിത്ര കാശ്മീരം
ഇതിലന്യർക്കെന്തുകാര്യം?

അതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം
മതരാജ്യം ഭരിക്കട്ടെ.
അവകാശവുമായിട്ട്
വന്നാലുള്ളതും നഷ്ടമാം.

 

 

 


.അവകാശവുമായിട്ട്
വന്നാലുള്ളതും നഷ്ടമാം.

2014, ഓഗസ്റ്റ് 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: ആന്റണി റിപ്പോർട്ട്.

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: ആന്റണി റിപ്പോർട്ട്.

ആഗസ്റ്റ് 18, 2014.
ആൻറ്റണി പറഞ്ഞതും പറയാതെവച്ച-               
തിന്റെയും    പരമാർത്ഥമൊന്നുതാൻ, അതായത്
മന്ദരും മനോരമവായനക്കാരും ആയ
ഇന്ദിരാകോൺഗ്രസ്സിലെ അണികളിലക്‌ഷനിൽ
തങ്ങൾതൻ പത്തി വിടർത്തി ആടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
എത്തിയില്ലാടാൻ കുഴൽവിളി, ജനപഥിലാ
പത്തിലെകൊട്ടാരത്തിൽ  ശൂന്യമായ് വിലയിച്ചു.

സോണിയാ, രാഹുൽ ഗാന്ധി യൂപിയിൽവിൽക്കുന്നൊരാ
വാണിഭം,ഡൈനാസ്റ്റിപ്രാഭവം, ഇസ്ലാം പ്രിണനം
ഇന്ത്യയിലെങ്ങും ഫാഷനല്ലാതായ വാസ്തവം
ഇന്ദിരാവികാസക്കാർ പാവങ്ങളറിഞ്ഞില്ല.

സോണിയാ,രാഹുൽ തമ്പ്രാക്കളേ മാനപ്രസ്തരേ
ആന്റണിയുണ്ടേയിവിടെ "അടിയൻ ലച്ചിപ്പോം".

2014, ഓഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ലൗവ് ജിഹാദോ മറ്റോ.ആഗസ്റ്റ് 17, 2014

 അഘോരം:   രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ആഗസ്റ്റ് 17, 2014 ലൗവ് ജിഹാദ് ഹിന്ദീ ഹൃദയഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചാ വിഷയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.ഇന്നലെ 'ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി' ഞാൻ
നന്നേ മുറുകി നടന്നൂ സായാഹ്നവേളയിൽ
മേലേ പൊലിയുന്ന സൂരാംശുകിരണങ്ങളാൽ
ചാലേ ചമയ്ക്കുന്നു, സരളമാം സ്നേഹപത്രം.
നേരേപോകുന്ന പാതതൻ ചാരത്ത് കാണായി
പേരാലിൻ ചോട്ടിൽ പുതുതായ് വഴിയോരദൃശ്യം.
പേരറിയാത്ത പുത്തൻ വരത്തൻ താടിക്കാരൻ,
പേരറിയിച്ചതാം തെക്കേലെ തരുണീമണി
സംവദിപ്പതുണ്ടെന്തോ വ്യാപാരക്കരാറാവാം,
പാവമാണെന്തൊക്കെയാണെങ്കിലുമപ്പെൺകൊടി!

നടത്തം നിർത്തീ, നിന്നൂ ബസ്സ് കാത്തെന്നോണം ഞാൻ
നടത്തീ അവർമേലൊരുനൽ സ്റ്റിങ്ങോപ്പറേഷൻ
പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എപിസോഡിതാ
സംക്ഷിപ്തമായ് റ്റെലികാസ്റ്റുചെയ്യാവൂ, -  റിപ്പീറ്റില്ല.

                         ( മട്ടുമാറി)

[മുൻകൂർജാമ്യം: ജിവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മയ്യത്തായതോ, ഒന്നിനോടും സാമ്യവും ഒന്നിനും സാധ്യതയുമില്ല. നമ്മ ഉത്തരവാദിയുമല്ല.]

ലവൻ:   ഫൈ കളർ ഐസ്ക്രീം നുണയാനായി
               ഫൈസ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്കെത്തുമോനീ?
ലവൾ:   പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ
               നാടേ നടന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ
ലവൻ:   'പാടേ മറന്നൊന്നും"  -  എന്നാണെടീ,
                പോടീ, ചങ്ങമ്പുഴ തന്തയാണോ?
     [ ആത്മഗതം: ലെജിറ്റിമേറ്റ് കൊസ്റ്റ്യൻ!] 
ലവൾ:    ആദ്യമേ അങ്ങനെ ചൊല്ലണന്നാ-
                ണമ്മ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണേ
ലവൻ;    കെട്ടിയെടുത്താലും അമ്മച്ചീന്റെ
                മുട്ടിനുതാങ്ങാകുമെന്നുവേണ്ടാ
ലവൾ:    കെട്ടിയെടുത്തൊന്നു നോക്കിയാട്ടെ
                മുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ പോകും ചേട്ട!
ലവൻ:    ഓക്കെയൊക്കെ, ഇപ്പം പോയിടുന്നു
                 ഒക്കുമ്പോൾ ഇന്നിയും വന്നിടാം ഞാൻ!!
       [ ആത്മഗതം: അണ്ടിയോടടുത്തപ്പോൾ ലവൻ സ്ഥലം വിട്ടു!
         അതോ കെട്ടി മൊഴിചൊല്ലിയോ!]

2014, ഓഗസ്റ്റ് 16, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. സ്വ്വാതന്ത്ര്യദിനപ്പിറ്റേന്ന്. ആഗസ്റ്റ് 16,2014

സ്വ്വാതന്ത്ര്യദിനപ്പിറ്റേന്ന്സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസാ
സന്ദേശബഹളത്തിൽ
സംതൃപ്തരാകുമ്പൊഴും
ചിന്തയിലമരുക,
എന്തേ നമുക്കീ, പാര-
തന്ത്ര്യത്തിൻ പാശങ്ങളിൽ
കുരുങ്ങാനിടവന്നു?

ഭാരതീയരാം ചിര
പുരാതന ജനത
പാരിനെപ്പഠിപ്പിച്ചൂ
വിദ്യ, പക്ഷേയതിൻനൽ
പൊരുളായി വിളങ്ങും
ആത്മാഭിമാനം പണ്ടേ
കളഞ്ഞുകുളിച്ചില്ലേ?

നാലുതുട്ടിനുവേണ്ടി
പരദേശിപ്പടതൻ
കാലാളായി നമ്മുടെ
നേർക്കുതന്നല്ലേ നാം
വെടിവെച്ചതും, പിന്നെ
 കൊലയ്ക്കു കൊടുത്തതും
അടിവെച്ചടിവെച്ച്
ചാരേ മാർച്ചുചെയ്തതും!

ചെയ്ത പാപത്തിൻ കറ
കഴുകിക്കളയാനായ്
ചെയ്യേണ്ടിവന്നില്ലേ വൻ
കുരുതികൾ, ജീവിതം
തളിർക്കാതെ, വസന്തം
വിടരാതെ, പാഴായി
പിളർന്നതാം ജന്മങ്ങൾ,
ജന്തുബലികൾ,! - നാടിൻ
ചിരംജീവികളവർ,
ചിന്താപുഷ്പങ്ങളാൽ നാം
അജ്ഞലിയർപ്പിക്കുക!!

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. ആഗസ്റ്റ് 15 2014

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
മുഗളപ്രഭാവത്തിൻ
ചെങ്കോട്ട ചേക്കേറിയോ-
രാംഗലക്കൊടിക്കൂറ
മണ്ണിലാഴ്ത്തിയ, കൃശ
ഗാത്രനാം "ഫക്കീറിനെ",
ഓർക്കുന്നുവോ നാമിന്നാ
പിതാമഹനെ, രാഷ്ട്ര-
പിതാവിനെ,  "മഹാത്മാ
ഗാന്ധി" തൻ രൂപം വെറും
നാണയത്തിലെ മുദ്ര!

സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത
സാംരാജ്യ മദയാന
ഭാരതജനതതൻ
കാലടിവന്ദിക്കുന്ന
ദൃശ്യമാണിനിക്കാണാൻ
പോവുക, അതിന്നാദ്യ
വിശ്വഘോഷണമായീ
മോദിതൻ പ്രഭാഷണം.
Friday, August 15, 2014 - 12:05 PM

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ഹൈദരാബാദിൻ പുത്രൻ,

ഹൈദരാബാദിൻ പുത്രൻ,

 

ഹൈദരാബാദിൻ പുത്രൻ,
തലയോട്ടിത്തൊപ്പിയും
ബദൽവാണി,ശീർവാണി
ധാരിയും, -ചെറുസുൽത്താൻ
അസദ്ദുദ്ദീൻ  കുവൈസി
ഉവാച: " വെറും ഭോഷ്ക്
ഐഎസ്ഐഎസ് ഇറാക്കിൽ
പോലും, അതീയിന്ത്യയിൽ
ചെലവാകില്ല തീർത്തും"
വരിഷ്ട ഹിന്ദു , ശുഭ്രൻ
സ്വാമിയോ കുളിർ പൂണ്ടു,
കരുതിത്തന്നേചൊല്ലി:
"നിൻ നാവു പൊന്നാകട്ടെ"
ചാനലിൽ സമാധാനം;
പാനലോ തരിക്കുന്നു!
ആനയിച്ചെത്തുന്നുവോ
നാളുകൾ പൊൻനാളുകൾ!!

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ആഗസ്റ്റ് 13, 2014

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ആഗസ്റ്റ് 13, 2014

പുല്ലാണു പാർലിമെന്റെ-
ന്നോ ത്രിണമൂലേ , നഖവും
പല്ലും പ്രയോഗിക്കാൻ
തെല്ലുമേ മടിയില്ല!
ദീദിയായ് ബംഗാൾ വ്യാഘ്രം
ദില്ലിയിൽ വിഹരിക്കും
മോദിയേയെന്നേവെറും
തൃണമായ്കാണുന്നു ഞാൻ!!

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ 1

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ 1.

ഭാരതരത്നം ടെൻഡു
പാരിലെക്രിക്കറ്റ്ദൈവം!
പാർലിമെന്റിലോരണ്ടേ
രണ്ടുനാൾ,നോബാൾ,പാവം!!

2014, ഓഗസ്റ്റ് 10, ഞായറാഴ്‌ച

ഹൈകു കവിതകൾ (തുടർച്ച: 2)

 ഹൈകു കവിതകൾ (തുടർച്ച: 2)ശാസ്ത്രീയമായ (സാമ്പ്രദായികമായ) ഹൈകു കവിതകൾ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. "7 ഹൈകു കവിതകൾ " ( 2013, ഒക്ടോബർ 8, ചൊവ്വാഴ്ച) http://jeeyu.blogspot.in/2013/10/7.html കാണുക.  തുടർന്ന്, ഹൈകു കവിതകൾ (തുടർച്ച:  1) 2013, ഒക്‌ടോബർ 27, ഞായറാഴ്‌ച പ്രകാശനം ചെയ്തു. ["ഇക്കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റായ  "7 ഹൈകു കവിതകൾ " ( 2013, ഒക്ടോബർ 8, ചൊവ്വാഴ്ച) ഹൈകുകളുടെ സ്വഭാവ വിശദീകരണത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്  ഹൈകു കവിതകളായി നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശാസ്ത്രീയമായ ( classic or taditional, 5-7-5 syllables and other essential features) ഹൈകു കവിതകളൂടെ ആദ്യ അവതരണവും പ്രകാശനവുമായിരിക്കുയാണ്"]


 ഇന്ന് ഹൈകു കവിതകൾ (തുടർച്ച: 2) പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.


1. നിന്മിഴികൾവസന്തരാവിൽ
താരകൾ നിന്മിഴികൾ -
നിലാവ് ചുറ്റും.

2. സ്നേഹനിമിഷം


സ്നേഹനിമിഷം
നീളും അപാരകാലം -
ഇയ്യാംപാറ്റകൾ

3. ബദ്ധർ

 

ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ
ബദ്ധരായി നാം പണ്ടേ -
പുഷ്പകാലമായ്.

4. ചുംബനം


നദീദേവത
അഴിമുഖം മുത്തുന്നു -
മേഘഗർജ്ജനം

5. സന്ധ്യ


പിരിയും സന്ധ്യ
പൊഴിക്കും കണ്ണീർമഴ -
മേലേ ചിദംബരം

6. ശ്യാമിനി


മിന്നാമിനുങ്ങാൽ
കണ്ണ്ചിമ്മി ശ്യാമിനി -
ഇടവം പാതി

7. മിന്നൽ


ജ്വലിക്കും മിന്നൽ
പൊളിക്കും അനന്തത -
പൊലിയും താരകൾ

************