2016, ജൂലൈ 30, ശനിയാഴ്‌ച

പ്രണയിനിക്കൊരു ഗീതം

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.


 പ്രണയിനിക്കൊരു ഗീതംപ്രണയിനീ നീ പറയുമപ്പൊൻ
പ്രണയകാല സ്മരണകൾ

കഴിഞ്ഞ കാല സ്മൃതിദളങ്ങൾ
കൊഴിഞ്ഞുപോകാ പൂക്കളാകും

ഹരിതകോമള ശാദ്വലങ്ങൾ
അതിരുകാണാ സാഗരങ്ങൾ,

അതി വിദൂര നഗരഭംഗി
അതിവിശാല രാജവീഥി,

അഭ്രപാളിയിലെന്നപോലതി-
ശുഭ്രശോഭപരത്തിനിൽക്കും,

ഹൈമഭുതലയുന്നതങ്ങൾ
സൗമ്യനീലജലാശയങ്ങൾ,

ഇവയെയൊക്കെ തഴുകിവീശും
അനിലഗന്ധം ആസ്വദിച്ചും

സ്ഫടിക ശീതള മന്ദിരങ്ങൾ,
നടനനാട്യ മേളനങ്ങൾ,

അന്തർരാജ്യ സമ്മേളനങ്ങൾ,
പങ്കെടുത്തെൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ,

ഉയരും കര ഘോഷണങ്ങൾ,
പകരു‌മാത്മഹർഷ വേള!

ഒന്നുകൂടിയുരുമ്മിനിന്നും
ഒന്നുകൂടി നീ അയവിറക്കെ,

മുരളിയൂതും കണ്ണനായ് ഞാൻ
അരുകിൽ നീയോ രാധയായി

മധുരഗീതം മാധവന്റെ
അധരചുംബിത രാഗമായ്

ഒഴുകിവീഴും വേണുനാദം
തഴുകി നാമാം യുഗ്മഗാനം!