2009, ഡിസംബർ 2, ബുധനാഴ്‌ച

The Muppets: Bohemian Rhapsody


"Bohemian Rhapsody" by Queen Purchase here: http://tinyurl.com/y87s9tq Find us on Facebook: MuppetsStudio http://muppetsstudio.com http://muppets.com

ഒരു ഇടവേള . ഇഷ്ടപെട്ട ഒരു വിഡിയൊ YouTube ൽ നിന്നും. കവി കവിതയുടെ പണിപ്പുരയിൽ. കവിത വിടരണം.അതുവരേക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ