2010, ഫെബ്രുവരി 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മായാമയൂരം മായാമയൂരം                                                            

ഒരു മാസ്മരത്തിന്റെ
മായൂര പിഞ്ചിയോ
ഒരു മാരിവില്ലിന്റെ 
വർണ്ണാനുഭൂതിയൊ
അണയുന്നൊരുന്മത്ത
നിമിഷങ്ങളിൽ പൂ-
വണിയുന്ന പൂക്കൈത
ചാർത്തും സുഗന്ധമൊ
അറിയില്ല നിന്നെ 
വിളിക്കെണ്ടതെന്തെന്ന്
പറയാനെനിക്കാവ-
തില്ലെന്റെ യോമലേ
ഒരു നോവിലലിയാനു-
മൊരു ചൂടിലെരിയാനു-
മൊരു വേള യെന്നെയും
തന്നേ മറക്കുവാൻ
ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹർഷ
പുളകുങ്ങളേകുന്ന
സുരവേള തന്നിൽ
നാമൊരുമിക്കുമെപ്പൊഴും
ഇരുളുന്നോരാത്മാവി-
ലിഴുകിപ്പിടിക്കു-
ന്നൊരഴലിന്റെ കാർ-
മേഘപടലങ്ങളിൽ
ഒരു മാരിവില്ലിന്റെ
ഹൃദ്യാനുഭൂതിയായ്
ഒരു മാസ്മരത്തിന്റെ 
മായാമയൂരമായ്
ഒരു വിസ്മയത്തിന്റെ
വെണ്മേഘമായി നീ
ഒരു സുസ്മിതം തൂകി 
നിൽക്കുകെന്നോമലേ!ചിത്രങ്ങൾ: ഗൂഗിൽ വഴി


3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഒരു വിസ്മയത്തിന്റെ
  വെണ്മേഘമായി നീ
  ഒരു സുസ്മിതം തൂകി
  നിൽക്കുകെന്നോമലേ!

  ആശംസകൾ!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. നന്നായിരിക്കുന്നു. ആശംസകൾ!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മണിക്കുട്ടൻ2010, മാർച്ച് 1 12:24 PM

  “അറിയില്ല നിന്നെ
  വിളിക്കെണ്ടതെന്തെന്ന്
  പറയാനെനിക്കാവ-
  തില്ലെന്റെ യോമലേ“

  ഓമൽക്കവിത!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ