2010, ഫെബ്രുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്രണയിനി       പ്രണയിനി                                                                                                                                                                                                  

   ഗോപാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ                                                            
                   
                                   പ്രണയത്തിനെത്രയാ പടികള്‍ മാലോകരേ
      പ്രണയിച്ചു പോയവരാണോ നിങ്ങള്‍ ?
      അതിനുള്ളൊരാദ്യത്തെ പടിയിലാണിന്നു ഞാ-
      നിനിയെത്ര വേണം കടന്നുകേറാൻ?
      ഒരു നോട്ടമൊന്നേയൊരുനോട്ടമായതിൻ
      പിടിയിലാ,ണാദ്യത്തെ പടിയിതാണോ?
      ഒരുരൂപമെത്രയോ കണ്ടതിൽനിന്നു ഞാൻ
      തിരയുന്ന രൂപമോ, പടിയേറെ മേലിൽ
      അവിടേക്കു കേറുവാനരുതാതെ നിശ്ചലം
      വിറപൂണ്ടു നിൽ‌പ്പിതാ,യെൻ പദങ്ങൾ
      ഒരു നാദമുച്ചമായെങ്ങും മുഴങ്ങുന്ന
      മണിനാദ,മെത്രമേലുയരത്തിലാ മണി!
      അരികത്തു ചെല്ലുവാൻ മോഹമു,ണ്ടതിലേറെ
      ഭയമുണ്ട്,കമ്പിതം ഹൃദയമുണ്ട്
      അചലയാണെങ്കിലും പാദങ്ങൾ വെമ്പുന്നി-
      തവിടുത്തെ സന്നിധി പൂകുവാനായ്
      വിവശയാ,യാർത്തയാ,യാലംമ്പഹീനയായ്
      ഇവിടെയീപ്പടിയിൽ ഞാൻ വീണുറങ്ങും

                     ***************

        വെയിലിന്റെ വർണ്ണത്തിളക്കവും മേനിയിൽ 
        ത്തെളിയും നിലാവിന്റെ വെണ്മയും, കൺകളിൽ
        പ്രണയവും, ചൊടികളിൽ ചിരിയുമായ്
        പടി വിട്ടിറങ്ങിയെൻ  ചാരത്തു നിൽപ്പിതാ-
        ക്കമനീയ രൂപനോ, എൻ വെറും സ്വപ്നമോ?
                ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-------------------
ചിത്രം: ഗ്ഗൂഗിൾ വഴി


അനുകരണം ആദരിക്കൽകൂടിയാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ